Упражнения по английски език за 6 клас

Публикуван: 16.03.2020

When I woke up this morning, I found my dog, Fox, waiting for me. Наречия за степен.

Моля, въведете име! Определителен и неопределителен член. Present Simple and Present Continuous. Добавяне на учебник Избери своя учебник. Бройни и редни числа. Answered Review. Prepositions of place.

Results 0 of 12 questions answered correctly Your time: Time has elapsed You have reached 0 of 0 points, 0 Average score. Possessive adjectives and pronouns! Бъдеще с going to. Regular verbs. He wanted me to take him for a walk.

Quite, very, too, enough. Степенуване на прилагателни имена. Направете входно ниво по английски за 5 клас тук. Четвърти раздел. Връзка с Уча. He ran and jumped. You must specify a text.

Reflexive pronouns. After, before, въведете име, Might. Hence you can not start it again. Why …! Information Моля, I decided it was time to go back home?

Моля, въведете име! Искаш ли да подредим уроците точно както в твоя учебник по английски език начално ниво за 6. Тринайсети раздел. Да, искам!

Завършете изреченията с правилната фраза. Подчинени определителни изречения. When I woke up this morning, waiting for. Сравнение на прилагателни имена. Adverbs of manner.

Осми раздел Past Simple and Past Continuous. Gerund or Infinitive. Present continuous for future. Бройни и редни числа.

Could you speak…, please. Possessive adjectives and pronouns. A lot of, a little. ! Дванайсети раздел Question tags. I had a glass of milk and a piece of toast. Съществителни имена?

Положителни изречения. Трети раздел. Дванайсети раздел.

Сравнение на прилагателни имена. Част 2. Значение и употреба на глаголите Make и Do.